Ideas

Easy to Remember

Errahma moslim begrafenissen

Errahma moslim begrafenis Amsterdam
In deze gids wordt uitgelegd wat er gebeurt bij islamitische begrafenisdiensten en wat u kunt verwachten bij een islamitische begrafenis.

Islamitische opvattingen over de dood
Een islamitische begrafenis staat bekend als een “Janazah” en wordt meestal binnen 24 uur na het overlijden van de overledene uitgevoerd. Als de dood onverwachts optreedt, kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Moslims geloven vaak dat het huidige leven een beproeving is als voorbereiding op het eeuwige leven dat nog komt. Volgens de koran mogen moslims alleen het paradijs binnenkomen, een vorm van de hemel, als hun goede daden in het leven opwegen tegen de slechte.